Bedrijfsmodel

De Verkadefabriek is sinds de oprichting in 2004 een stichting met een Raad van Toezicht. De raad werkt volgens het ‘cultural governance model’. De Verkadefabriek heeft de culturele ANBI-status. We werken met 35 medewerkers en 40 vrijwilligers om het onze gasten naar de zin te maken.

De Raad van Toezicht doet haar werkzaamheden onbezoldigd.

Vanaf 2018 is de Verkadefabriek onderdeel van een coöperatie genaamd “Alles voor de Kunst”. Het doel van de coöperatie is even kort als krachtig: Meer kunst en cultuur in ’s-Hertogenbosch en regio.
Leden van die coöperatie zijn naast de stichting Verkadefabriek, de stichting Kunstmiddelen, de BV Boekjesfabriek, de BV Koekjesfabriek en het steunfonds stichting Culturele Activiteiten ’s-Hertogenbosch.
De oprichting van deze coöperatie is een uitvloeisel van afspraken tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de Verkadefabriek. Er is gekozen voor een innovatief model met ruimte voor ondernemerschap. Er is meer samenhang aangebracht tussen de verschillende organisaties in en rondom de Verkadefabriek. Ook de governance is in dit organisatiemodel gewaarborgd.
De horeca is ondergebracht in een aparte BV. De afspraken tussen deze BV en de Verkadefabriek zijn door gemeente en Verkadefabriek vastgelegd in een afzonderlijke ondertekende overeenkomst.

Deze BV de Koekjesfabriek is een commerciële onderneming. De Koekjesfabriek pacht - tegen een door de gemeente vastgestelde commerciële pachtprijs - het café-restaurant. De BV deed de investeringen (dus zonder subsidie) en loopt het ondernemersrisico.

De Verkadefabriek kan zich daarmee concentreren op haar culturele taak, is verzekerd van stabiele inkomsten uit pacht en komt niet in discussies over paracommercie terecht. Anderzijds ontstaat er ook geen discussie over de Culturele ANBI-status van de Verkadefabriek.

Alle aandelen van de Koekjesfabriek berusten bij de Stichting Kunstmiddelen met een ideëel doel. Het bestuur van die stichting doet haar werk onbezoldigd. Eventueel rendement komt volledig aan kunst en cultuur in ’s-Hertogenbosch ten goede.

Uit deze middelen kon boekhandel Heinen een doorstart maken, werd het project OOG mee ondersteund, en ontvingen diverse theatergezelschappen en festivals middelen voor projecten.
De Koekjesfabriek opereert in een concurrerende, commerciële omgeving en voldoet aan dezelfde publicatie-eisen van de jaarrekening.
De BV Boekjesfabriek is voor ongeveer 30% eigenaar van boekhandel Heinen. Als aandeelhouder laten we het bestuur bij de directeur/aandeelhouder. Eventueel dividend komt volledig ten goede aan Kunst en Cultuur.
Het steunfonds Culturele Activiteiten ’s-Hertogenbosch (ook een stichting) heeft een culturele ANBI-status. Het fonds wordt gevoed met giften, vooral vanuit het bedrijfsleven ten behoeve van kunst en cultuur zijn gedaan.

Onder andere door de hoge pachtinkomsten, parkeerinkomsten en verhuurinkomsten heeft de Verkadefabriek, zeker in vergelijking met andere culturele instellingen, zowel lokaal als landelijk bijzonder weinig gemeentesubsidie nodig. We willen graag zo onafhankelijk mogelijk kunnen opereren. We zijn een publieke instelling.
We startten in 2005 met bijna 50% gemeentesubsidie. Tien jaar later, in 2015, bedroeg deze rond de 24%. Inmiddels is, mede door de opgelegde bezuinigingen vanaf 2015 op zo’n 18% beland.
In dezelfde periode tussen 2004 en 2018 is ons culturele aanbod met bijna 400 podiumkunstactiviteiten en 6000 filmvertoningen per jaar., meer dan verdubbeld en het publiek verdrievoudigd. Het aantal bezoekers voor de culturele activiteiten steeg naar 210.000 in 2018.

De Verkadefabriek wordt daarmee landelijk gezien als voorbeeld van cultureel maatschappelijk ondernemerschap. Inmiddels nam onder andere Stadsschouwburg Amsterdam het model van de Verkadefabriek over.

De Verkadefabriek verantwoordt de subsidie middels het jaarverslag

Kun je niet vinden
wat je zoekt?

Laat het ons weten!