Onze nieuwe bewoners
Duizenden hebben zich op het dak gevestigd