€ 350.000 minder subsidie voor de Verkadefabriek
Gemengde gevoelens bij voorstel College

€ 350.000 minder subsidie voor de Verkadefabriek

Gemengde gevoelens bij voorstel College

Teleurgesteld, maar niet hopeloos. Dat zijn vandaag onze gemengde gevoelens na de bekendmaking van het voorstel van het College van B en W om gefaseerd € 350.000 te korten op de subsidie voor de Verkadefabriek.

Teleurgesteld omdat een fikse bezuiniging van maar liefst veertig procent voelt als bestraffing van voortvarend beleid. We ervaren het als inconsequent en onterecht dat de financiële steun aan een succesvolle culturele instelling (‘uniek in Nederland’, aldus de gemeente zelf) zo resoluut en abrupt wordt beperkt.

De Verkadefabriek wist het aandeel subsidie in de exploitatie in de afgelopen tien jaar al enorm terug te brengen door effectief cultureel te ondernemen.

Die aanpak is door deze plotse ingreep nog noodzakelijker geworden: we zullen het nóg meer zelf moeten doen. Met minder subsidie en meer directe maatschappelijke betrokkenheid. Met steun van burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Maar daarvoor hebben we wel de ruimte nodig.

Het College heeft toegezegd actief mee te zullen werken aan een verdere uitbreiding van het cultureel ondernemerschap, zodat de Verkadefabriek (een deel van) de weggevallen subsidie op kan vangen. In constructieve gesprekken wordt gezocht naar juiste manieren om dat te verwezenlijken: ‘cultureel ondernemerschap 2.0’. Een essentieel en broodnodig doel, waarvoor gemeente en Verkadefabriek samen optrekken.

Gemengde gevoelens dus. Die nog wel even zullen blijven bestaan zolang de contouren van ‘cultureel ondernemerschap 2.0’ niet helder zijn en de klare bezuiniging ons dwingt tot aanpassingen. Maar er is in ieder geval weer zicht op een (vooralsnog schemerig) perspectief.

Ondertussen doen we er alles aan om de Verkadefabriek zo toegankelijk te houden als-ie al elf jaar is. Blijven we streven naar een zo breed en interessant mogelijk programma-aanbod voor een divers publiek. Zorgen we dat de Verkadefabriek dé culturele ontmoetingsplek van de stad blijft.

Daarbij hebben we jouw betrokkenheid en steun nu nóg harder nodig. Hoe? Laat je horen, blijf ons bezoeken, neem een VF*Pas, word Supporter. De Verkadefabriek is immers ook van jou.

X