Backbone/ Alida Dors - Oogst

Strak opgezette formaties, ritmische pulserende bewegingen, vier dansers in trance. Oogst is een zoektocht naar de ruimte die de mens nodig heeft om individu te zijn en zijn ware identiteit te vinden.

Een boom voedt zich met de grond waarop het verleden heeft plaatsgevonden, zijn vruchten dragen die geschiedenis in zich. Door het verstrijken van de tijd komen ze tot volle wasdom en vallen ze uiteindelijk als rijpe vruchten van de boom. Seizoen na seizoen, jaar na jaar. In Oogst bewegen vier dansers van de ene strak opgezette formatie naar de andere. Hun identiteit en hun bewegingen hebben duidelijk elementen van de hiphop en traditionele Surinaams-Aukaanse dans in zich.

In Oogst snijdt Dors de ‘rat race’ in de huidige maatschappij aan. Een maatschappij waarin alles beter, mooier en groter moet. We zijn geneigd hierin mee te gaan. Maar hoe blijven we als individu staande in een dergelijke situatie? Daarnaast neemt zij de multiculturele samenleving onder de loep. Als ervaringsdeskundige en sociologe constateert ze dat er een nieuwe generatie opstaat die genoodzaakt is zich te definiëren aan de hand van meerdere culturen waarmee zij verbonden is. Oogst toont de zoektocht naar een eigen identiteit binnen verschillende culturen en een op prestaties gerichte maatschappij.

Alida Dors is artistiek leider van haar eigen Stichting BackBone en van hiphopbeweging Solid Ground Movement. Haar werk is geëngageerd en vertrekt altijd vanuit het hiphop idioom. Dors weet bruggen te slaan; tussen danstalen en tussen publiek. Tegelijkertijd blijft ze het onbekende opzoeken. Vorig jaar won ze de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht.

‘Alida Dors is niet zoals de meeste hiphopchoreografen. Terwijl velen krampachtig vasthouden aan de hiphop pur sang, heeft Dors zich in de afgelopen tien jaar ontwikkeld van hiphopdanseres tot een choreografe met haar eigen stempel.’ (Parool)

RANDPROGRAMMA
Voorafgaand aan de voorstelling kun je koffers bekijken met daarin persoonlijke voorwerpen en filmpjes van de dansers en musici. Direct na afloop zal er een nagesprek zijn. Alida Dors vertelt daarin over haar onderzoek en reis naar Suriname en ze zal vragen uit het publiek beantwoorden.

Choreografie: Alida Dors
Dans: Donna Chittick, Sarah Mancini, Quincy Ignacia, Jason de Witt
Muziekcompositie: Diego Soiger
Fluit: Janneke Groesz 
Percussie: Marijn Korff de Gidts
Toneelbeeld: Loes Schakenbos Kostuumontwerp: Asalia Khadjé

Speeltijden