IDFA Extended / Nothing but the Sun - Arami Ullón

  • IDFA Extended / Nothing but the Sun
  • IDFA Extended / Nothing but the Sun
  • IDFA Extended / Nothing but the Sun

English below

Het International Documentary Filmfestival Amsterdam komt naar de Verkadefabriek met het motto: in een jaar als dit, hebben we film meer nodig dan ooit tevoren. Er staat een buitengewone editie te wachten, met zes films die reflecteren op de schoonheid en noodzaak van goede film. Die niet alleen verbindend en relevant zijn, maar ook essentieel. Geniet een week lang van de mooiste documentaires op het witte doek.


Mateo Sobode Chiqueño trekt al jaren met een antieke cassetterecorder langs Ayoreo-gemeenschappen in Paraguay om gesprekken, verhalen en liedjes op te nemen. Dit erfgoed bevat aangrijpende getuigenissen van een verdwijnende inheemse cultuur. Deze film is de openingsfilm van IDFA

De voorouders van Mateo Sobode Chiqueño aanbaden de zon, die zij beschouwden als een superieur en genereus wezen. Voor Mateo en generatiegenoten is de zon vooral een bedreiging geworden die van ontboste gebieden zorgwekkend droge, stoffige vlaktes maakt, door de camera in schitterende, onheilspellende beelden gevangen.

Een klein deel van de Ayoreo leeft nog teruggetrokken in de bossen van Chaco in Paraguay. Maar een veel grotere groep, waar Mateo deel van is, werd samengedreven in kleine nederzettingen door missionarissen, die hun land onteigenden en hen onder dwang bekeerden tot het christendom.

Al sinds de jaren zeventig trekt Mateo met een inmiddels antieke cassetterecorder langs Ayoreo-gemeenschappen om hen te interviewen en traditionele liederen op te nemen voor zijn audioarchief. Af en toe eet het apparaat een bandje op, wat hij met geduldig gepeuter oplost. In de gesprekken klinkt twijfel over het verlies aan identiteit. Is het een probleem dat de cultuur van de Ayoreo verdwijnt, of is dat een noodzakelijke voorwaarde voor integratie? Hoe belangrijk is het om tradities te behouden?


For years, Mateo Sobode Chiqueño has been visiting Ayoreo communities in Paraguay with an antique cassette recorder to record conversations, stories, and songs. This heritage contains the poignant testimonies of a disappearing indigenous culture.

Mateo Sobode Chiqueño’s Ayoreo ancestors worshiped the sun, which they saw as a superior and generous being. But for Mateo and his generation, the sun has primarily become a threat, turning deforested areas into dry, dusty plains—filmed here beautifully but ominously.

A few Ayoreo still live in seclusion in the forests of Chaco in Paraguay. But many more, among them Mateo, were herded into small settlements by missionaries, who expropriated their land and forcibly converted them to Christianity.

Mateo has been traveling to Ayoreo communities since the 1970s with his now-antique cassette recorder to interview them and record traditional songs for his audio archive. Occasionally the device eats a tape, which he fixes with patient fiddling. The conversations express uncertainty about the loss of identity. Is it a problem that the Ayoreo culture is disappearing, or is it necessary for their integration? How important is it to preserve traditions?


Nothing but the Sun
Zwitserland, Paraguay - 2020 - Arami Ullon - 75 min

Speeltijden

Kun je niet vinden
wat je zoekt?

Laat het ons weten!