Het Zuidelijk Toneel / Lucas De Man - LOS

  • LOS

Bijna iedereen heeft wel eens iemand verloren. Of zichzelf. Of de controle. Mensen zijn bang om een ander te verliezen. We hebben echter niet altijd de tools om met die angst om te gaan. Er heerst een taboe op het openlijk uiten van je verdriet en je angsten, dus drukken we het de kop in en slikken het weg. Maar telkens als je iemand verliest, verlies je ook iets van jezelf.

Onze relatie met een ander, en via de ander met onszelf, maakt ons kwetsbaar. In de beeldende muzikale theatervoorstelling LOS zoeken een man en vrouw naar hoe om te gaan met hun angst voor die kwetsbaarheid. Lucas De Man legt hier nog een laag overheen door samen met de twee acteurs via interviews met psychologen, deskundigen en burgers een onderzoek te doen naar verlies in de westerse samenleving en dat te verwerken in de voorstelling.

LOS is onderdeel van het stadsproject OOG Den Bosch. In dit project wordt er via drie perspectieven naar de stad gekeken: Ik, De Ander en ONS. Bij De Ander maakt stadskunstenaar Lucas De Man de theatervoorstelling LOS, waarin het publiek via de ogen van Lucas kijkt naar zijn visie op de angst voor verlies. Met het stadsproject OOG Den Bosch onderzoekt De Man het samen-leven. Het is bedacht als reactie op de afbrokkelende sociale cohesie die een oprukkende anonimiteit van de publieke ruimte veroorzaakt, waardoor er steeds minder sprake lijkt van een samen-leving. Een stad zonder samen-levende mensen heeft geen ziel.

Concept en regie: Lucas De Man / Spel: Tijs Huys en Hanneke Last 

Speeltijden

Kun je niet vinden
wat je zoekt?

Laat het ons weten!