Te Gast: De Meisner Acteerstudio - Tartuffe

  • Tartuffe

Na de productie van De Meeuw voor Natuurmonumenten in 2018 komt de Meisner Acteerstudio in 2019 met een authentieke vertaling van Molière’s bedrieger ofwel: Tartuffe. Omdat een degelijke Nederlandse vertaling op metrum en rijm tot op heden ontbrak, is hier door Meisner alumnus en Dominee Jan Werkman twee jaar nauwgezet aan gewerkt. Het resultaat is een hilarische literaire komedie die in de regie van Paul Dekker al zijn authenticiteit heeft behouden. 

Een zelfverklaarde 'zielenzorger' en hypocriete moralist nestelt zich in het gezin van een goedmenend maar al te lichtgelovig burger, die om één of andere reden niet doorheeft, of liever: maar niet wìl inzien, dat die parasiet andere dingen op het oog heeft dan zijn zielenheil, met name geld, bezittingen en vooral de zeer aantrekkelijke dames die het huis blijkbaar bevolken.

Een gezin, zoniet een hele stabiele sociale orde wordt door 's mans verblinding aan het wankelen gebracht. Even lijkt het erop dat deze brave man – door listige én hilarische vrouwelijke kunstgrepen – na veel moeite tot betere inzichten gebracht kan worden, maar dan komt heel onverwacht een oude 'jeugdzonde' toch opnieuw roet in het eten gooien. De ondergang van het gezin lijkt onafwendbaar.


De Meisner Acteerstudio
De oorsprong van de Meisner Acteerstudio ligt bij de Acteerstudio Paul Dekker. Sinds (1993) geeft Paul Dekker les in de Meisner methode en sinds 2008 is de Acteerstudio gevestigd in het gebouw van de Koningstheater academie. De Meisner methode is een professionele acteurstraining die is ontwikkeld door Sanford Meisner en zich in essentie volledig richt op de ontwikkeling van de acteur (amateur en professional). Concreet is de methode een reeks aan oefeningen die de acteur drie jaar lang twee avonden in de week doorloopt om zich te trainen in het ambacht ‘Acteren’. De methode is in Amerika geaccrediteerd als zowel ‘Master’ als ‘Bachelor of Fine arts’. In Europa is de Meisner Acteerstudio een van de weinige scholen waar de Meisner Methode in zijn oorsprong gevolgd kan worden. 


Deze voorstelling maakt geen deel uit van onze reguliere programmering.

Speeltijden