Verkadefabriek - Lijsttrekkersdebat Den Bosch

  • Lijsttrekkersdebat Den Bosch

De stempassen liggen weer in de brievenbus. Op woensdag 21 maart mogen we stemmen voor onze stad. Tien dagen eerder brengt de Verkadefabriek de lijsttrekkers bij elkaar in onze Grote Zaal voor het grote lijsttrekkersdebat. 

In verschillende thema's gaan zeventien partijen de strijd aan met elkaar onder deskundige leiding van Theo van de Zande (Brabants Dagblad) en Theo Verbruggen (Radio 1/ NOS). Er zal een column voorgelezen worden door Lucas de Waard, en er is muziek van de verfrissende Indie-pop band Clint Eastbird.

Komt allen en laat je informeren. Het lijsttrekkersdebat is gratis.

De volgende thema's zullen besproken worden:

1. Wonen
In elke grote stad zijn er woonproblemen. De huizenmarkt staat enorm onder druk. De huizenprijzen rijzen de pan uit. Er is een tekort aan huurhuizen: voor lagere/middenklasse? Waar kan in Den Bosch gebouwd worden en wat voor huizen zouden dat moeten zijn?

2. Gaat het nog wel naar Den Bosch toe?
Na het mooie Jeroen Bosch jaar is er weinig meer van over gebleven. Oké, we hebben er een JADS bijgekregen. Maar we worden voorbijgestreefd door Eindhoven. We zijn die gezellige stad waar weinig van de grond komt. Conservatief staat tegenover progressief. Hoe krijgen we weer vooruitgang en toekomst perspectief in de stad?

3. Hoe heeft het college het gedaan?
Wat was destijds het plan van dit college en wat is ervan terecht gekomen? Hoe moet het verder met 17 partijen? Een college van 6? Is de stad dan nog wel bestuurbaar? Kan er nog wel wat voor elkaar gebokst worden?

4. De kunst en cultuur van de stad
We hebben landelijk toonaangevende instellingen en festivals in de stad. En dat terwijl de stad van de grote Brabantse gemeentes het minst per inwoner uitgeeft aan kunst- en cultuur en er meer dan 20% bezuinigd is in de afgelopen 5 jaar. Het dossier schouwburg sleept zich voort. Ook de door de politiek afgedwongen fusie tussen Muzerije, Babel en de Bibliotheek is nog niet tot afronding gekomen.

Het lijkt wel alsof er geen samenhangende visie is. Hoe ziet het voorzieningenniveau van ’s-Hertogenbosch er over tien jaar uit? Is alles er of missen we iets? Is er genoeg voor jongeren? Stoppen we al ons geld in stenen? Of moeten we naar nog minder gemeentelijke subsidie? 

Speeltijden