Te Gast: Capella Brabant - Loflied der Verzoening

  • Loflied der Verzoening

Capella Brabant organiseert met Mgr. dr. Gerard de Korte (bisschop van ‘s-Hertogenbosch) een interreligieus gesprek over ‘verzoening’ in het kader van het project Loflied der Verzoening.

De Vlaamse componist Kris Oelbrandt is sinds 2002 monnik in een trappistenabdij. Hij schreef in het 75e bevrijdingsjaar in opdracht van Capella Brabant Reconciliation Magnificat, een ‘Loflied der Verzoening’. Dit muziekstuk is gebaseerd op drie vergelijkbare ‘cantica’ uit de drie monotheïstische wereldgodsdiensten: de lofzang van Hanna (Joods), de lofzang van Maria (christelijk) en Soera 87 (islamitisch). Door deze lofliederen samen te brengen in één werk ontstaat een interreligieuze dialoog. De drie ‘Abrahamitische’ religies delen het geloof in God die de kracht bezit om de wereld leefbaarder en menselijker te maken.

De muziek draagt bij tot ontmoeting en gesprek met vertegenwoordigers uit de verschillende geloofstradities. In het jaar waarin Nederland 75 jaar vrijheid viert (2019-2020) moet de boventoon gevoerd worden door het getuigenis van gelovigen uit deze drie religies. Discussies en debatten zijn er immers al genoeg! Recente onderzoeken laten zien dat in God geloven tot een gelukkiger leven leidt. Waaruit blijkt dat geloven troost biedt, hoop geeft en vrij maakt? Kunnen we dat bij elkaar horen, herkennen en waarderen. Hoe beleven we dat?

Componist en broeder Kris Oelbrandt geeft een toelichting over zijn tekstkeuze en motivatie van de thematiek van Reconciliation Magnificat. Dirigent Marc Versteeg vertelt over de structuur van de compositie. Pianist Frans van der Tak speelt de fuga uit het zevende deel van Reconciliation Magnificat en Growing Silence uit de pianocyclus Catharsis. Growing Silence van Oelbrandt is gebaseerd op het zevende hoofdstuk van de regel voor monniken van Sint Benedictus, waarin in twaalf trappen wordt verteld hoe men kan opklimmen tot ware nederigheid. De keuze van dit werk kan worden gezien als typisch voorbeeld hoe Oelbrandt spiritualiteit in muziek vertaalt.

Voor meer informatie over de dialoog in Den Bosch klik hier.

Voor meer informatie over het Loflied der Verzoening klik hier.Het forum bestaat, naast Mgr. de Korte ook uit Waheeddullay Hayat (Stichting Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum in Den Bosch e.o. en Platform voor Religie en Levensbeschouwing ’s-Hertogenbosch), ds. Erica Scheenstra (Predikant Protestantse Gemeente) en Marlien Groeneveld (Liberaal Joodse Gemeente Brabant). Bart Eigeman (GroenLinks-politicus, voormalig wethouder ‘s-Hertogenbosch) is gespreksleider.De dialoog is gratis toegankelijk en duurt tot 22.00 uur Voor kaartjes voor Het Loflied der Verzoening klik hier.

Speeltijden

Kun je niet vinden
wat je zoekt?

Laat het ons weten!