Woman's Work

Woman's Work

Annemijn Rijk

vanaf ma 9 jan te zien
Woman's Work

Woman's Work

Annemijn Rijk

vanaf ma 9 jan te zien
Woman's Work

Woman's Work

Annemijn Rijk

vanaf ma 9 jan te zien

Annemijn Rijk (Breda, 1993) werkt als choreograaf op het snijvlak van dans, film en installatie en is geïnteresseerd in het menselijk lichaam; hoe het communiceert, hoe rauw, direct en kwetsbaar het kan zijn. In de Verkadefabriek is vanaf maandag 9 januari haar dansfilm installatie Woman’s Work te zien. 

Woman’s Work
Macht, de male gaze, kapitalisme: onze maatschappij zit vol met voor normaal aangenomen structurele verhoudingen die gezamenlijk de status quo vormen. Choreografe Annemijn Rijk is gefascineerd door hoe het lichaam zich verhoudt tot deze maatschappelijke, vaak verborgen of voor normaal aangenomen kaders, alsook door hoe het lichaam deze kan uitdagen.

Vanuit het derde thema van haar Body of Art project, het thema “Beauty”, onderzocht ze hoe het lichaam zich vandaag de dag, binnen deze systemen, verhoudt tot schoonheid. Ze ondervond dat voor haar schoonheid gelijk staat aan transparantie. Transparantie in het eerlijk tonen van het lichaam, in de expressie van haar dansers, alsook transparantie in het blootleggen van verborgen, maatschappelijke systemen. 

In de levensgrote dansfilm installatie Woman’s Work tonen zes schermen zes vrouwen van verschillende generaties en achtergronden. Geïnspireerd door het idee van een catwalk als klemmende metafoor voor het standaard vrouwbeeld, lopen de vrouwen over een smalle, stalen balk op grote hoogte. Al dansend balanceren ze onderlinge relaties, druk, verwachtingen en manipulatie. De val is onvermijdelijk. Evenals de gedrevenheid om steeds opnieuw te zoeken naar hoe hun buigzame lijf zich kan verzetten tegen de statische, stalen balk.

Annemijn Rijk
Met het lichaam als basis en referentiepunt voor wat ons bindt, is dans voor Rijk het optimale medium voor communicatie. Tegelijkertijd kijkt ze over de grenzen van de dans heen naar andere kunstvormen en creëert ze vanuit het door haar opgerichte platform Body of Art onder andere Woman’s Work.

“Als choreograaf, danser en mens heb ik zelf ondervonden dat het lichaam een confronterende, maar effectieve bron voor verandering kan zijn. In mijn werk focus ik op de verbindende, ontwapenende en immer communicerende kracht van ons lijf en laat ik het lichaam ons tonen wat het betekent om vandaag de dag mens te zijn.” - Annemijn Rijk
 

Meer over het werk van Annemijn Rijk

Exposities in de Verkadefabriek

We houden van mooie verhalen, mensen, voorstellingen, films, boeken, gerechten, ruimtes. Daarom in de gang van de Verkadefabriek: wisselende exposities. Van kunstenaars uit Den Bosch, Nederland, Vlaanderen en verder weg. Vaak fotografie, soms schilderkunst of anders. Exposities over leven, de wereld, de mens. Over kunst op zich. Om de Verkadefabriek nog net dat beetje mooier te maken. En onze wereld te vergroten. 

We exposeerden de afgelopen jaren werk van onder andere:

 • Franciscus & Franciscus
 • Harmen Meinsma
 • Hanneke Wetzer
 • Jan Banning
 • Joris van Gennip
 • Jörgen Caris
 • Wim de Jong
 • 15 jarigen in opdracht van 15 jaar Verkadefabriek
 • Eddo Hartmann
 • Daantje Bons
 • Joep Lennarts
 • Peter van Beek
 • Isabelle Rozendaal
 • John van Hamond
 • Henk Wildschut
 • Ivo van der Bent
 • Els Zweerink
 • Rein Jansen
 • AnSofie Kesteleyn
 • Sanne de Wilde