17680

Vacature Lid Raad van Toezicht

Wil jij een bijdrage leveren aan hét culturele hart van ’s-Hertogenbosch? Wij zoeken een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht!

Dit jaar markeren we ons twintigjarig jubileum als dé culturele ontmoetingsplek van ’s-Hertogenbosch. We fungeren als de Brabantse hotspot voor een breed scala aan activiteiten: theater, film, eten en drinken. In de Verkadefabriek staat de ontmoeting met kunst centraal en nodigen we onze bezoekers uit altijd verder te kijken dan hun eigen perspectief. De Verkadefabriek vergroot je wereld!

Op dit moment werken er 42 betaalde krachten en tientallen vrijwilligers. De Verkadefabriek is een stichting die werkt met een raad-van-toezichtmodel. De raad bestaat nu uit vijf leden en wegens het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden is er bij de Verkadefabriek ruimte voor een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.

Taken
Samen met de andere leden houd je toezicht. Dat toezicht is zo ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid goed tot uiting komt. 

Onderwerpen van toezicht zijn: 

 • Vaststellen en evalueren van het meerjarig beleidsplan; 
 • De resultaten die de organisatie realiseert; 
 • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders; 
 • De statutair voorgeschreven taken van een RvT; 
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder; 
 • Het functioneren als werkgever van de directeur-bestuurder;

Wij zoeken iemand die beschikt over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • Beschikt over gedegen financieel/bedrijfskundige kennis en heeft ervaring met financiële verslaglegging, 
 • Heeft aantoonbaar affiniteit met het culturele veld; 
 • Beschikt over een groot landelijk en lokaal netwerk; 
 • Hoofdlijnen van beleid beoordelen en daarin snel overzicht en inzicht verwerven; 
 • Heeft samenwerkingskwaliteiten; 
 • Kan meningen beargumenteren en besluiten nemen; 
 • Is in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie; 
 • Is rolbekwaam; 
 • Is onafhankelijk en onbevangen en voorkomt onverenigbare belangen in posities of relaties; 
 • Heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht; 
 • Is integer en zorgvuldig.

Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht streeft in overeenstemming met de statuten naar een omvang van tenminste vijf leden, waaronder de voorzitter, met inachtneming van de continuïteit van de raad in relatie tot het rooster van aftreden. De leden van de raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Dit kan worden verlengd voor een tweede periode van vier jaar. De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Good Governance Cultuur 2019 en vergadert gemiddeld vier keer per jaar. Afhankelijk van ontwikkelingen kan de frequentie hoger zijn. De Raad voert tenminste eenmaal per jaar overleg met de personeelsvertegenwoordiging en het voltallige managementteam.

Het betreft een onbezoldigde positie. Raadsleden kunnen de keuze maken tussen een vacatievergoeding of twee seizoenpassen voor het programma van de Verkadefabriek.

Sollicitatieprocedure en informatie 
De procedure is erop gericht om de nieuwe toezichthouder per mei/juni 2024 aan te stellen. Wij werven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, gender, origine, beperking/handicap.

Je schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail vóór 1 mei aanstaande. Je kunt deze richten aan diannetenhacken@verkadefabriek.nl t.a.v. Dianne ten Hacken. De selectie zal plaatsvinden door de Raad van Toezicht. De kandidaten maken tijdens de sollicitatieprocedure ook kennis met de directeur-bestuurder.